Friday, 25 November 2011

Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

PERANCANGAN PENGAJARAN UNTUK 14 MINGGUMinggu
Topik / Sub Topik
Hasil Pembelajaran
Aktiviti P&P
Penerapan KI
Rujukan
1
Pengenalan Teknologi dalam Pendidikan
·      Definisi pengintegrasian teknologi dalam pendidikan.
·      Sejarah dan perspektif perkembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan.
·      Rasional penggunaan teknologi dalam pendidikan.
·      Isu-isu penggunaan teknologi dalam pendidikan.
Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


KOM
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

2 & 3
Perancangan dan Pelaksanaan Pengintegrasian Teknologi dalam Pendidikan
·      Peringkat perancangan dalam pelaksanaan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan.
·      Langkah perancangan.
·      Model Perancangan Pengintegrasian Teknologi (TIP).
·      Proses dan fasa dalam Model TIP.
Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.
Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

KOM
PBPM


Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
4
Pengintegrasian Perisian Instruksional dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·      Perkembangan perisian instruksional secara umum.
·      Kelebihan perisian instruksional.
·      Strategi penyampaian perisian instruksional
Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

KBPM
PSK
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
5 & 6
Pengintegrasian Perisian Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·      Definisi perisian aplikasi.
·      Beza perisian aplikasi khusus dan perisian aplikasi umum.
·      Pemilihan fitur yang sesuai untuk melaksanakan tugas.
·      Merancang dan menyediakan aktiviti P&P menggunakan perisian aplikasi umum bagi sesuatu topik pengajaran.
Menyatakan dengan  jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.
Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

PBPM
PSK
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
7
Pengintegrasian Perisian Sokongan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·      Ciri-ciri dan kegunaa perisian sokongan.
·      Pembinaan bahan P&P yang bersesuaian.
Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.
Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

KOM
PSK
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
8 & 9
Pengintegrasian Perisian Multimedia dan Alat Pengarangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·      Definisi multimedia interaktif dalam produk perisian multimedia.
·      Lima elemen utama multimedia.
·      Tiga jenis alat pengarangan.
·      Kelebihan alat pengarangan.
Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

PBPM
PSK
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
10
Pengintegrasian Teknologi Internet dalam Pendidikan
·      Ciri-ciri pembelajaran pendidikan jarak jauh (PJJ).
·      Kebaikan dan kelemahan Internet dalam memperkasakan program PJJ.
·      Konsep komunikasi dalam Internet.
Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

KOM

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
11 & 12
Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pengukuran dan Penilaian
·      Tujuan pengukuran dan penilaian berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
·      Jenis penilaian yang sesuai digunakan berasaskan komputer.
·      Kekuatan dan kelemahan alat pengarangan ujian.
·      Pembinaan set ujian berasaskan komputer menggunakan alat pengarangan ujian.
Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

PBPM
PSK
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
13 & 14
Teknologi Masa Hadapan
·      Perkembangan serta kesan baik dan buruk perkembangan aplikasi ICT dalam P&P.
·      Ciri-ciri teknologi komputer termaju bagi kehidupan masa hadapan.
Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.


Tutorial

KBPM

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

No comments:

Post a Comment